Ústredný portál verejnej správy

Nahlásenie straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje nahlásiť stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii časť I alebo osvedčenia o evidencii časť II k vozidlu, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom, alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia. Informácie o službe

Prejsť na službu