Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zmenu registrácie autoškoly

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby môžu prevádzkovatelia autoškoly podať žiadosť o zmenu registračných údajov autoškoly. Informácie o službe

Prejsť na službu