Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby je možné podať žiadosť o uznanie typového schválenia Európskeho spoločenstva (ES) pre jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo z iného zmluvného štátu. Informácie o službe

Prejsť na službu