Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií Úradu na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba sprístupňuje prostredníctvom web portálu informácie patriace do pôsobnosti Úradu na ochranu osobných údajov. Informácie o službe

Prejsť na službu