Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zmenu povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zmenu povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Informácie o službe

Prejsť na službu