Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie prehľadov o štátnej pomoci a o minimálnej pomoci

Protimonopolný úrad SR, Bratislava

Popis služby

Služba poskytuje zoznam prehľadov, ktoré je možné vygenerovať na základe údajov v centrálnom registri (tzv. reporty) a sú aktualizované na dennej báze. Informácie o službe

Prejsť na službu