Ústredný portál verejnej správy

Oznamy - Zoznam

 • 20. 01. 2020 Newsletter Január 2020

  Vážení používatelia, 
  v januárovom newslettri vám prinášame prehľad aktuálnych zmien, noviniek a povinností, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť.

  Pre prihlásenie sa k odberu noviniek stačí vyplniť váš e-mail

  Prejsť na newsletter... 

 • 20. 01. 2020 Obmedzenie e-služieb MVSR

  Vážení používatelia,
  dňa 20. 01. 2020, v čase od 18.00 h do 21.00 h môže dôjsť k výpadkom
  e-služieb Evidencie cudzincov a Evidencie vozidiel určených pre právnické osoby
  z dôvodu technických prác na strane Ministerstva vnútra SR. Práce prebehnú bez vplyvu na autentifikáciu.

  MVSR sa ospravedlňuje za spôsobené obmedzenie.
  Ďakujeme za pochopenie.

 • 17. 01. 2020 Elektronizácia Obchodného registra SR

  Vážení používatelia,
  od 1. októbra 2020 bude možné podať návrh registrovému súdu výlučne elektronickými prostriedkami
  prostredníctvom elektronického formulára na to určeného. 
  Ďalšou zmenou týkajúcou sa obchodného registra bude aj výmaz
  FO – podnikateľov, ktoré mali doposiaľ dobrovoľnú možnosť zápisu. Viac...

 • 07. 01. 2020 Na vybavenie možnosti voliť zo všetkých volebných okrskov stačí poslať žiadosť

  Vážení používatelia,
  29. februára 2020 sa uskutočnia voľby do Národnej rady SR. Mnoho voličov chce využiť hlasovacie preukazy, prostredníctvom ktorých bude môcť voliť na Slovensku mimo adresy svojho trvalého pobytu. Aký je postup na získanie hlasovacieho preukazu a dokedy sa oň dá požiadať?
  Viac informácií...

 • 04. 01. 2020 Nezabudnite si do registra doplniť údaje o štatutároch

  Vážení používatelia,
  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) preberá v zmysle zákona o e-Governmente len referenčné údaje zo zdrojových registrov. V prípade, že sa požadované údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby nezapísanej do obchodného registra v takomto registri nenachádzajú, NASES sa o nich nedozvie. Viac o oznamovacích povinnostiach a o následkoch...

 • 03. 01. 2020 Profily najbežnejších používateľov slovensko.sk

  Vážení používatelia,
  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, s cieľom o čo najväčšiu participáciu širokej verejnosti na modernizácii nástrojov elektronickej komunikácie, uskutočnila koncom roka 2019 prieskum. Z online dotazníka vzišlo päť najbežnejších (vzorových) profilov používateľov portálu slovensko.sk (tzv. persóny). Viac informácií...

 • Archív oznamov

1