Ústredný portál verejnej správy

Oznamy - Zoznam

 • 19. 09. 2019 Dočasné pozastavenie spracovávania v CÚD

  Vážení používatelia,
  v dňoch od 20. septembra 2019, 19.00 h do 21. septembra 2019, 15.00 h bude z dôvodu prebiehajúcich technických prác dočasne nedostupné spracovanie správ v rámci Centrálneho úradného doručovania. Dočasné obmedzenie neovplyvní chod ostatných elektronických služieb.

  Za spôsobené obmedzenie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 • 19. 09. 2019 Newsletter na mesiac September 2019

  Vážení používatelia, 
  v septembrovom newslettri vám prinášame prehľad aktuálnych zmien, noviniek a povinností, na ktoré je potrebné myslieť. 
  Pre prihlásenie sa k odberu noviniek stačí vyplniť e-mailovú adresu

  Prejsť na newsletter...

 • 18. 09. 2019 Nová verzia Aplikácie pre eID

  Vážení používatelia,
  Ministerstvo vnútra SR informuje, že sprístupnilo aktualizáciu Aplikácie pre eID vo verzii 3.3 (slúžiacej na prihlásenie) pre všetky podporované platformy: MS Windows, Mac OS a GNU/Linux. Nová  verzia obsahuje implementáciu podpory pre nevidiacich používateľov a doplnenie možnosti zaevidovania incidentu priamo cez aplikáciu. Viac...

 • 03. 09. 2019 Zákon proti byrokracii priniesol ďalšie úľavy

  Vážení používatelia,
  od 1. septembra 2019 sa stala účinnou novela tzv. zákona proti byrokracii. V rámci hesla jedenkrát a dosť už od vás úrady nemôžu žiadať predloženie niektorých ďalších potvrdení. Portál OverSi spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1. septembra 2018. Viac...

   

 • 27. 08. 2019 Opätovne testujeme e-schránky

  Vážení používatelia,
  za účelom identifikácie najčastejších problémov pri práci s e-schránkami si vás opätovne dovoľujeme požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníku.
  Z výsledkov budeme vedieť bližšie zacieliť na jednotlivé skupiny používateľov a ich požiadavky a zamerať sa tak na zdokonalenie požadovaných procesov. 

  Prejsť na elektronický dotazník

 • 22. 08. 2019 Zjednodušenie podpisovania viacerými osobami

  Vážení používatelia,
  v prípade, že potrebujete v prostredí elektronickej schránky vytvoriť podanie, ktoré si vyžaduje podpis viacerých osôb, po novom tak spravíte oveľa jednoduchšie. Ďalšej osobe, ktorej podpis sa vyžaduje, môžete na 48 hodín udeliť prístup iba k vybranej správe, a to len na účel podpisu. Viac...

 • 15. 08. 2019 Newsletter na mesiac August 2019

  Vážení používatelia,
  v augustovom newslettri
   vám prinášame prehľad aktuálnych zmien, noviniek a povinností, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť. 
  Pre prihlásenie sa k odberu noviniek stačí vyplniť e-mailovú adresu

  Prejsť na newsletter... 

 • 12. 08. 2019 Nezabudnite si do registra doplniť údaje o štatutároch

  Vážení používatelia,
  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) preberá v zmysle zákona o e-Governmente len referenčné údaje zo zdrojových registrov. V prípade, že sa požadované údaje o štatutárnom orgáne právnickej osoby nezapísanej do obchodného registra v takomto registri nenachádzajú, NASES sa o nich nedozvie. Viac o oznamovacích povinnostiach a o následkoch...

 • 08. 08. 2019 Aktuálna verzia aplikácie pre elektronický podpis

  Vážení používatelia,
  na portáli slovensko.sk bola v sekcii
  Na stiahnutie“ sprístupnená nová verzia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS (verzia 1.0.18) určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) pre operačný systém MS Windows.
  Viac...

 • 01. 08. 2019 NASES poskytuje ďalšie dôveryhodné služby

  Vážení používatelia,
  s účinnosťou od 1. augusta 2019, sa Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby stala organizáciou oprávnenou na poskytovanie ďalších kvalifikovaných dôveryhodných služieb podľa nariadenia eIDAS. Viac...

 • 31. 07. 2019 Alternatívny autentifikátor aj pre advokátov

  Vážení používatelia,
  od 1. augusta 2019 môžu o alternatívny autentifikátor požiadať aj advokáti, hosťujúci euroadvokáti alebo domáci euroadvokáti, ktorí nie sú držiteľmi úradného autentifikátora (občiansky preukaz s čipom alebo doklad o pobyte s čipom). 
  Viac...

 • 17. 07. 2019 Newsletter na mesiac Júl 2019

  Vážení používatelia,
  júlovom newslettri vám prinášame prehľad aktuálnych zmien, noviniek a povinností, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť. 
  Pre prihlásenie sa k odberu noviniek stačí vyplniť e-mailovú adresu

  Prejsť na newsletter... 

 • 16. 07. 2019 Hromadné zmazanie alebo presunutie správ

  Vážení používatelia,
  v prípade, ak potrebujete zmazať alebo presunúť väčšie množstvo správ a nechcete zdĺhavo prechádzať zoznam všetkých správ vašej elektronickej schránky, po novom vám to pôjde oveľa jednoduchšie a hlavne naraz. Aký je postup? Viac...

 • 11. 07. 2019 Návrhy nových formulárov k zaručenej konverzii

  Vážení používatelia,
  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil návrhy nových formulárov osvedčovacích doložiek a záznamov pre zaručenú konverziu. Osoby oprávnené vykonávať zaručenú konverziu by mali zabezpečiť ich implementáciu do svojich informačných systémov
  do 31. decembra 2019. Viac...

 • 11. 07. 2019 Rýchle preposlanie doručeného elektronického dokumentu

  Vážení používatelia,
  v prípade, ak vám úrad do elektronickej schránky doručil elektronický úradný dokument (rozhodnutie), ktorý potrebujete následne adresovať inému úradu taktiež v elektronickej podobe, môžete tak od 11. júla 2019 urobiť v pár jednoduchých krokoch. Viac...

 • 27. 06. 2019 Pripravte sa na novelu zákona o e-Governmente

  Vážení používatelia,
  Národná rada SR schválila dňa 19. júna 2019 novelu zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorá okrem niektorých ustanovení nadobudne účinnosť dňa 1. augusta 2019. Novela sa zaoberá viacerými úpravami, ktoré vyplynuli na základe podnetov z praxe. Viac informácií... 

 • 26. 06. 2019 Pozor na zmenu korešpondenčnej adresy pre zasielanie listinných žiadostí

  Vážení používatelia,
  dovoľujeme si vás opätovne upozorniť na zmenu korešpondenčnej adresy pre zasielanie listinných žiadostí týkajúcich sa práce s elektronickými schránkami.
  Adresa bola aktualizovaná aj v jednotlivých listinných žiadostiach dostupných na ústrednom portáli. Viac...

 • 17. 06. 2019 Životné situácie

  Vážení používatelia,
  praktické informácie, ktoré občan pri styku s úradmi potrebuje získať, sú často ťažko dostupné alebo nemajú zrozumiteľnú podobu. Sekcia životné situácie obsahuje množstvo dôležitých informácií v prehľadnej forme a v prípade, že to daná situácia umožňuje, odkazujú priamo na konkrétnu e-službu, ktorá používateľovi umožňuje dokončiť celý proces online. Viac...

 • 13. 06. 2019 Newsletter na mesiac Jún 2019

  Vážení používatelia,
  v júnovom newslettri vám prinášame prehľad aktuálnych zmien, noviniek a povinností, na ktoré je aktuálne potrebné myslieť.
  Pre prihlásenie sa k odberu noviniek stačí vyplniť e-mailovú adresu.

  Prejsť na newsletter...

 • 03. 06. 2019 Aplikácia pre eID má novú verziu

  Vážení používatelia,
  3. júna 2019 sprístupnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky novú verziu Aplikácie pre eID pre platformy Windows, Mac a Linux (verzia 3.2). Používateľom, ktorí už majú aplikáciu nainštalovanú, bude ponúknutá možnosť jej aktualizácie automaticky. Viac...

 • Archív oznamov

Zobraziť stránku:123