Ústredný portál verejnej správy

Požiadanie o trvalú zmenu režimu trestu domáceho väzenia

Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality – ESMO

Popis služby

Služba na základe podanej žiadosti kontrolovanej osoby realizuje zápis požiadavky na trvalú zmenu režimu TDV do databázy požiadaviek a notifikuje PaMÚ o podanej žiadosti. Informácie o službe

Prejsť na službu