Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie z katastra nehnuteľností o nehnuteľnostiach

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži na poskytovanie podrobných informácií o existujúcom objekte alebo objektoch ako sú parcela registra C, parcela registra E, stavba, rozostavaná stavba, byt, nebytový priestor, rozostavaný byt a nebytový priestor, dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu