Ústredný portál verejnej správy

Podávanie elektronickej žiadosti o dôchodok

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba sa poskytuje žiadateľom o dôchodok (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok) z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky alebo z iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a/alebo zo Švajčiarskej konfederácie, ak majú bydlisko v Slovenskej republike (SR) alebo boli naposledy poistení podľa právnych predpisov SR a zároveň sú občanmi štátu Európskej únie (EÚ) alebo majú pobyt v štáte EÚ. Pre zaslanie formulára cez slovensko.sk je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) alebo iný európsky doklad (https://www.slovensko.sk/sk/eidas/informacie-o-prihlaseni-cez-ei). Podávanie žiadosti si vyžaduje podpísanie KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom). Informácie o službe

Prejsť na službu