Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o dôchodok zo zahraničia

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba sa poskytuje len pre žiadateľov o dôchodok zo zahraničia. Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. Pre zaslanie formulára cez slovensko.sk je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID). Podávanie žiadosti si vyžaduje podpísanie KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom). Detailné informácie o podávaní žiadosti o dôchodok zo zahraničia sú zverejnené na stránkach Sociálnej poisťovne (Informácie o službe), v sekcii Uplatnenie nároku na dôchodok, časť - Ak má žiadateľ bydlisko na území iného štátu, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie. Informácie o službe

Prejsť na službu