Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie kolaudačného rozhodnutia k stavbe

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) podať žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia k ukončenej stavbe. Na podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné vyplniť a odoslať elektronický Informácie o službe

Prejsť na službu