Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií - energetické kalkulačky www.ekalkulacky.sk

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Prostredníctvom služby sa zabezpečuje poskytovanie bezplatného energetického poradenstva prostredníctvom energetických kalkulačiek. Cieľom služby je umožniť laickej verejnosti preveriť si vhodnosť využívania solárnych kolektorov a odhadnúť možné úspory energie a príslušných finančných nákladov s využitím rôznych zdrojov energie. Informácie o službe

Prejsť na službu