Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Regionálny rozvoj je zameraný najmä nazvýšeniepotenciálu mesta a obce. Mesto a obce spolupracujú s VÚC, ktorý má kompetenciu regionálneho rozvoja. Informácie oregionálnom rozvoji uverejňuje VÚC Základné rozvojové dokumenty mesta a obce sú: Územný plán mesta Územné plány zón Program hospodárskeho asociálneho rozvoja Komunitný plán sociálnych služieb obce Územné plány zónako napríklad akčný plán rozvoja MČ. Informácie o službe

Prejsť na službu