Ústredný portál verejnej správy

Ohlasovanie realizácie rozsiahlych postrekov poľnohospodárskych plodín

Mesto Nitra (OVM)

Popis služby

Podnikateľ, ktorý realizuje postrek poľnohospodárskych plodín má možnosť tento zámer ohlásiť na obecnom úrade. Ide nateraz o dobrovoľnú povinnosť používanú hlavne kvôli ochrane životného prostredia. Informácie o službe

Prejsť na službu