Ústredný portál verejnej správy

Vyhľadávacie služby Registra priestorových informácií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožnuje vyhľadávanie metaúdajových záznamov popisjúcich súbory a služby priestorových údajov, ktoré sú obsiahnuté v Registri priestorových informácií. Vyhľadávanie metaúdajových záznamov je realizované prostredníctvom Vyhľadávacieho a mapového klienta RPI. Používateľ môže vyhľadávavať metaúdaje pomocou základného jednoduchého vyhľadávania alebo prostredníctvom rožšíreného vyhľadávania, kde je možné definovať detailné vyhľadávacie kritériá ako napr. názov súboru alebo služby, kľúčové slová a iné. Informácie o službe

Prejsť na službu