Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o výmaz z registra

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vymazať registrovaný subjekt zo zoznamu subjektov registrovaných podľa § 98 zákona č. 79/2015 o odpadoch. Informácie o službe

Prejsť na službu