Ústredný portál verejnej správy

Určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách inžinierskych sietí

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) oznámiť vznik poruchy inžinierskych sietí uložených v ceste. Pri opravách porúch na inžinierskych sieťach, pri ktorých je nutná rozkopávka miestnej cesty v správe mesta, je nutné oznámiť túto skutočnosť Mestu Košice. Na základe oznámenia mesto vydá dodatočné rozhodnutie o podmienkach na realizáciu spätných povrchových úprav s usmernením o úprave povrchu cesty a doručí ho oznamovateľovi (žiadateľovi). Na oznámenie vzniku poruchy inžinierskych sietí uložených v ceste je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu