Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje osobe, na ktorú sa držba vozidla previedla pri oznámení prevodu držby, požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta svojho pobytu alebo sídla o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ. Služba je pripravená na použitie iba v prípade, ak žiadateľ robí úkon nad vozidlom, ktorého je novým vlastníkom alebo novým držiteľom. Informácie o službe

Prejsť na službu