Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní pôvodnému vlastníkovi vozidla elektronickým spôsobom zažiadať o zmenu držby ,prípadne aj zrušenie vlastníckeho vzťahu, k vozidlu v evidencii vozidiel. Informácie o službe

Prejsť na službu