Ústredný portál verejnej správy

Zmena objednania sa (presun/zrušenie)

Ministerstvo zdravotníctva SR

Popis služby

Zmena objednania sa (presun/zrušenie) umožní občanovi prostredníctvom NPZ, za dodržania určitých podmienok zmeniť rezervovaný alebo potvrdený termín u PZS. Službu môže využiť aj lekár pri presune a rušení objednaní vo vzťahu k občanovi (ZapisRezervaciu, potvrdenieRezervacie). Podmienky zmien potvrdených termínov budú určovať jednotliví PZS prostredníctvom pravidiel nastavených v kalendároch ( napr. posunutie termínu je možné najneskôr 5 pracovných dní pred termínom, zrušenie 2 pracovné dni pred termínom je spoplatnené a pod. ) Zrušenie termínu u PZS potvrdí občan spolu s akceptáciou príslušných podmienok. Zmena termínu sa uskutoční v dvoch krokoch: - podanie novej žiadanky na objednanie sa (viď príslušnú službu), - zrušenie pôvodnej žiadanky. Vstupom je identifikácia rezervácie - žiadanky, typ akcie (zrušenie/zmena), návrh nového termínu a identita občana. Informácie o službe

Prejsť na službu