Ústredný portál verejnej správy

Nahlasovanie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba nahlasovanie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov smeruje voči Úradu na ochranu osobných údajov SR. Túto službu ste povinný využiť vtedy, ak Vám zo zákona o ochrane osobných údajov, alebo zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov vyplýva povinnosť určiť zodpovednú osobu, teda osobu, ktorá Vám bude vo vašom vnútornom prostredí pomáhať pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia; malo by ísť o osobu s odbornými znalosťami v danej oblasti. Za jej výber ste ako prevádzkovateľ, či sprostredkovateľ zodpovedný. V prípade, ak na poste zodpovednej osoby nastanú zmeny, alebo určíte inú osobu, ako ste nahlásili skôr, ste povinný nahlásiť všetky zmeny na tomto poste. Oznámenie možno podať cez podateľňu alebo cez elektronický formulár. Pre realizáciu služby sa nevyžaduje eID a kvalifikovaný elektronický podpis. Informácie o službe

Prejsť na službu