Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o pozastavenie/zrušenie platnosti kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si môže požiadať o pozastavenie alebo zrušenie platnosti svojho kódu. Informácie o službe

Prejsť na službu