Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie kópie z katastrálnej mapy z katastra nehnuteľností pre katastrálne územia s platnou vektorovou katastrálnou mapou

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytuje kópiu z katastrálnej mapy. Kópia z katastrálnej mapy obsahuje orámovanie s rámovými značkami, čím je kópia z katastrálnej mapy jasne priestorovo vymedzená. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu