Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie varovania občanom v prípade epidémií alebo iných skutočností a hrozieb

Ministerstvo zdravotníctva SR

Popis služby

Služba Vydanie varovania občanom v prípade epidémií alebo iných skutočností a hrozieb umožní elektronické varovanie občanov v prípade epidémií alebo iných zdravotne relevantných skutočností na základe monitorovania a zverejňovania mimoriadnych udalostí a hrozieb Úradom verejného zdravotníctva. Informácie o službe

Prejsť na službu