Ústredný portál verejnej správy

Vybavovanie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre pozostalých občana Slovenskej republiky, ktorý zomrel v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o Vybavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza. Informácie o službe

Prejsť na službu