Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti - zariadenie SPOaSK

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Zariadenie SPOaSK môže požiadať o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti. Informácie o službe

Prejsť na službu