Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o stave veci na prokuratúre

Generálna prokuratúra SR

Popis služby

Služba umožňuje prostredníctvom elektronického formulára na ÚPVS podať žiadosť o informácie o stave veci na prokuratúre. Pre prístup je potrebné prihlásenie pomocou elektronického občianskeho preukazu. Do príslušného formulára sa automaticky stiahnu údaje z RFO. Služba je poskytovaná len účastníkovi spisu v IS PTCA. Služba má ambíciu proaktívne informovať po odsúhlasení príslušným dozorujúcim prokurátorom prostredníctvom notifikácií o tom, či v danej trestnej alebo civilnej kauze je už rozhodnuté a ako, prípadne či bolo vznesené obvinenie na určitú osobu a či je o nej vedené trestné konanie na prokuratúre. Informácie o službe

Prejsť na službu