Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o prijatí podania do registra o katastrálnom konaní

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži na poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností o prijatí podania a iných písomností do registra o katastrálnom konaní. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu