Ústredný portál verejnej správy

Súhlas maloletej osoby so zmenou mena a rodného priezviska

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní maloletej osobe (staršej ako 15 rokov) podať súhlas so zmenou/úpravou mena, rodného priezviska. Súhlas bude tvoriť podklad pre zmenu zápisu do knihy narodení. Informácie o službe

Prejsť na službu