Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o pozastavenie/ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Zdravotnícky pracovník si touto službou môže požiadať o pozastavenie alebo ukončenie platnosti jeho kódu. Informácie o službe

Prejsť na službu