Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

Zvoľte poskytovateľa služby