Ústredný portál verejnej správy

Podávanie písomného súhlasu druhého z manželov so zmenou priezviska - okresný úrad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi podať súhlas so zmenou priezviska manžela/manželky. Súhlas bude spracovaný pracovníkom z úseku matrík okresného úradu a bude tvoriť podklad k žiadosti o zmenu priezviska. Informácie o službe

Prejsť na službu