Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o opätovné schválenie vozidla na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Informácie o službe

Prejsť na službu