Ústredný portál verejnej správy

Modifikácia kontaktných údajov v informačnom systéme agendy občianskych preukazov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje modifikovať svoje kontaktné údaje (e-mailovú adresu, mobilné telefónne číslo) a diskrétny údaj zaevidovaný v agende občianskych preukazov. Takto zaevidované kontaktné údaje údajov môžu byť použité na účely zasielania informácií o stave vybavenia žiadosti a o priebehu procesov elektronických služieb poskytovaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Diskrétny údaj môže byť použitý v rámci elektronickej služby Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom. Informácie o službe

Prejsť na službu