Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie metodických pokynov pre štatistické zisťovania

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Získanie metodických pokynov pre štatistické zisťovania“ zabezpečí elektronickou formou prístup spravodajskej jednotky k metodickým pokynom obsahujúcim návod na zber požadovaných údajov. Informácie o službe

Prejsť na službu