Ústredný portál verejnej správy

Vymazanie zapísanej osoby z registra partnerov verejného sektora

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre dobrovoľný výmaz partnera verejného sektora z registra. Informácie o službe

Prejsť na službu