Ústredný portál verejnej správy

Rokovanie vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia

Popis služby

Služba je určená pre zabezpečenie procesov súvisiacich s prípravou rokovania vlády Slovenskej republiky. Pomocou služby je možné elektronicky komunikovať a zabezpečiť manažment a plánovanie programu, riadenie zasadnutia a rokovaní vlády Slovenskej republiky.

Prejsť na službu