Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovacie služby Registra priestorových informácií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožnuje zobrazenie metaúdajového záznamu alebo súboru priestorových údajov prostredníctvom mapových služieb. Pre zobrazenie metaúdajového záznamu je potrebné daný záznam najprv vyhľadať pomocou služby Vyhľadávacie služby prostredníctvom Vyhľadávacieho a mapového klienta. Následne sa na paneli mapového a vyhľadávacieho klienta požívateľovi zobrazia relevantné metaúdaje, ktoré zodpovedajú definovanému výrazu použitého na vyhľadávanie. Zobrazené sú základné informácie ako: názov, dátum, typ údaju, organizácia a pod. Po rozkliknutí vybraného metaúdajového záznamu sa zobrazia detailnejšie informácie o súbore. Pomocou zobrazovacej služby je možné zobraziť aj súbor priestorových údajov ak má definovanú URL adresu na zobrazovaciu mapovú službu. Informácie o službe

Prejsť na službu