Ústredný portál verejnej správy

   Oznamy

   Obmedzenie niektorých elektronických služieb MV SR

   Vážení používatelia,
   Ministerstvo vnútra SR informuje, že cez víkend od 6. júna 2020 19.00 h do
   7. júna 2020 19.00 h
   budú z technických príčin nedostupné elektronické služby na úseku živnostenského podnikania a Jednotného kontaktného miesta (JKM). Ministerstvo vnútra SR sa za obmedzenie ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.

   Indikatívny harmonogram spúšťania e-schránok právnických osôb zapísaných v inom ako obchodnom registri

   Vážení používatelia,
   aktivácia elektronických schránok právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra bude automatická a bude prebiehať postupne v zmysle zverejneného harmonogramu v niekoľkých fázach, nakoľko ide o mimoriadne početnú a rozmanitú skupinu právnych foriem.
   Viac informácií...

   Od 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby

   Vážení používatelia,
   po aktivácií štátnych e-schránok pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri (OR SR), prichádza druhá vlna ich aktivácie, týkajúca sa tentoraz právnických osôb, zapísaných v iných registroch ako OR SR. Celkovo pôjde o viac ako 78 880 právnických osôb, zapísaných v inom ako obchodnom registri.
   Viac informácií...