Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Belejovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Beňadikovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bodružal

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Cernina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Cigla

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dlhoňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dobroslava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dubová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dukovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Fijaš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Giraltovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Havranec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrabovčík

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hunkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jurkova Voľa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kalnište

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kapišová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kečkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kobylnice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Korejovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kračúnovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krajná Bystrá

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krajná Poľana

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krajná Porúbka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krajné Čierno

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kružlová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kuková

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kurimka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ladomirová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lúčka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lužany pri Topli

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Matovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Medvedie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mestisko

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mičakovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Miroľa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mlynárovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižná Jedľová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižná Pisaná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižný Komárnik

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižný Mirošov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižný Orlík

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nová Polianka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Okrúhle

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Príkra

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pstriná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Radoma

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rakovčík

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rovné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Roztoky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Soboš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stročín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Svidnička

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Svidník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šarbov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šarišský Štiavnik

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šemetkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Štefurov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vagrinec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Valkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vápeník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšná Jedľová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšná Pisaná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšný Komárnik

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšný Mirošov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšný Orlík

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Železník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Želmanovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci