Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Šarbov

Základné údaje
Leží na svahu pod hlavným chrbátom Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 450 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1600. Bol najmladšou dedinou v okolí. Prvý písomný doklad o ňom pochádza z r. 1618, kedy tam žilo 7 domácností. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárili 2 a 1 poddanská domácnosť, v r. 1828 bolo 8 domov a 73 obyv., v r. 1900 bolo 108, v r. 1970 53 obyv. V 18. storočí a v prvej pol. 19. stor. bola v obci sklárska huta. Kostol gr. kat. pochádza z r. 1923.
Späť