Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Lužany pri Topli

Základné údaje
Ležia v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 180 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v pol. 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1370. Bola majetkovou súčasťou panstva šľachticov z Drienova. V r. 1427 tu hospodárilo vyše 30 poddanských domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku 10 poddanských domov a mlyn. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 12 až 10 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 32 domov a 244 obyv., v r. 1900 bolo 127 obyv., v r. 1970 254 obyv.
Späť