Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kružlová

Základné údaje
Leží na svahu Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 290 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi začiatkom 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1414. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 8 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 24 až 12 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 56 domov a 433 obyv., v r. 1900 bolo 313 obyv., v r. 1970 552 obyv. Obec sa nachádza v Údolí smrti, kde počas 2. svet. vojny prebiehali najťažšie boje na Dukelskom priesmyku. V okolí obce sa nachádzajú tanky a delá, ktoré sú najmä v letných mesiacoch navštevované turistami. V obci sa nachádza ZŠ s počtom žiakov 80. V obci žije 58 % Rómov. Od r. 1994 je založené Družstvo podielnikov. Obec je splynofikovaná, má vodovod, vybudovanú káblovú televíziu. Po r. 1989 bola časť lesov vrátená vlastníkom. Bol založený urbariát, ktorý sa stará o údržbu lesov, zalesňovanie a výrub pre potreby občanov.
Späť