Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Lúčka

Základné údaje
Leží v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 200 m. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo pred 14. stor., alebo ho založil šoltýs v pol. 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1401, kedy tam bývali aj miestni zemania. V r. 1427 tu hospodárilo do 25 poddanských domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku 10 poddanských domov, kúria zemanov, hostinec a mlyn. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárili 6 až 2 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 20 domov a 175 obyv., v r. 1900 bolo 168 obyv., v r. 1970 419 obyv.
Späť