Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Nižná Pisaná

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 320 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1590. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1600. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1618 bolo v sídlisku vyše 20 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 12 až 7 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 40 domov a 326 obyv., v r. 1900 bolo 181 obyv., v r. 1970 198 obyv. Kostol gr. kat. postavili v r. 1913 na mieste staršieho dreveného kostola.
Späť