Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Šemetkovce

Základné údaje
Ležia v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 360 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1550. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1559. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 malo sídlisko asi 12 poddanských domov, možno aj pravoslávny kostol. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 9 až 4 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 32 domov a 252 obyv., v r. 1900 bolo 194, v r. 1970 231 obyv. Kostol gr. kat. drevený z r. 1752, zvonica z 19. stor.
Späť