Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Mestský úrad Svidník

Ul. Sov. hrdinov 200/33
Svidník
08901

Tel.:   054/7521154
Fax:   054/7522394

Úradné hodiny:

7:30-11:00, 11:30, 15:30
7:30-11:00, 11:30, 15:30
7:30-11:00, 11:30, 15:30
7:30-11:00, 11:30, 15:30
7:30-11:00, 11:30, 15:30

Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: