Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Krajná Bystrá

Základné údaje
Leží pod hlavným chrbátom Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 380 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1590. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1600. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 9 až 6 poddanských domácností, v r. 1789 bolo 39 domov a 252 obyv., v r. 1900 bolo 308 obyv., v r. 1970 397 obyv.
Späť