Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kapišová

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 260 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1520. Najstarší doklad o dedine pochádza z r. 1548. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku do 10 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 13 až 5 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 46 domov a 342 obyv., v r. 1900 bolo 253 obyv., v r. 1970 342 obyv. Kostol gr. kat. postavili v r. 1892, Múzeum vojenských operácií v r. 1944.
Späť