Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Ladomirová

Základné údaje
Leží na svahu Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 265 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1400. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1414. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V 15. -16. storočí tu bol kaštieľ aj mýtnica. V r. 1600 bolo v sídlisku 17 poddanských domov, kaštieľ, mlyn, mýtnica, pravoslávny kostol a dom farára. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 39 až 18 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 128 domov a 946 obyv., v r. 1900 bolo 749 obyv., v r. 1970 772 obyv. Ruskí emigranti (pravoslávni mnísi) po 1. svetovej vojne postavili kostol a tlačiareň. Kostol gr. kat. zrubový pochádza z r. 1742, kostol pravoslávny postavili okolo r. 1925.
Späť