Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dlhoňa

Základné údaje
Leží v severnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 360 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi koncom 16. stor. Prvý písomný doklad o vznikajúcej dedine je z r. 1600. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1618 tu bolo už 10 domov ale aj mlyn a píla. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 14 až 9 poddanských domácností, v r. 1828 tu bolo 22 domov a 174 obyv., v r. 1900 bolo 115 obyv., v r. 1970 144 obyv.
Späť